Zoom (Praxis)

ZOOM er et visuelt og komplet materiale, der i 10 kapitler kommer hele vejen rundt om sprogtilegnelses-disciplinerne og de grundlæggende færdigheder og blandt andet indeholder:

– Masser af spændende opgaver, der lægger op til par-arbejde med fokus på mundtlighed
– Kort roman “Kæreste – nej tak” med tilhørende opgaver. Følger gratis med grundbogen.
– Hjemmeside Zoom med indtalte dialoger fra filmene, lytteopgaver, den indtalte roman samt opgaver til romanen.
– Lærer-dvd med 10 korte film

ZOOM tager højde for den udfordring, lærerne står over for med løbende optag og heterogene klasser. Med Zoom kan der laves differentieret undervisning med ét grundbogsmateriale. Hvert kapitel har sin dobbeltgænger på et højere niveau, og kursister med forskellig progression kan derfor tilgodeses på samme tid.

ZOOM kan bruges på tre forskellige måder alt efter klassesammensætningen:

– Homogene hold: Progressivt fra start til slut på det basale niveau og derefter det højere niveau.
– Heterogene hold: Differentieret, så alle gennemgår det basale, mens der kan suppleres med sværere opgaver til hurtige kursister.
– Løbende optag: Parallelt, så nye kursister laver de basale opgaver, samtidig med at resten af klassen arbejder på et højere niveau.