5 nye emner (Praxis)

5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov.

Den tilhørende hjemmeside er gratis og tænkt som et supplement til lærebogen. På hjemmesiden ligger de indtalte diktater og læsetekster foruden en facitliste, som knytter sig til materialets quizopgaver og øvrige udvalgte opgaver.

Materialet henvender sig til kursister på sprogskoler el.lign. fra Danskuddannelse 2: modul 3-4 til Danskuddannelse 3: slut modul 2.